Talent KVK & Privacy Policy

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR TALENT AYDINLATMA METNİ

Turk Talents Bilişim Danışmanlık Anonim Şirketi (Turk Talents) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Turk Talents olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek için aşağıdaki metni hazırladık. 

 1. VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz Turk Talents, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işlemektedir.

Turk Talents Bilişim Danışmanlık Anonim Şirketi

Adresi: Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, İstanbul, 34330 İstanbul

0871124961600001 Mersis Numaralı

Telefon: +90 530 244 66 29  Mail adresi: support@turktalents.com

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

İnternet ortamında doldurduğunuz formlar vasıtasıyla sizden topladığımız ve aşağıda kategorilerini belirttiğimiz kişisel verilerinizi; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (6698 sayılı Kanun m. 5/2-a) sebebine dayanılarak; kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği kategorilerindeki verilerinizi,
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla, 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-c) sebebine dayanılarak; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar kategorilerindeki verilerinizi,
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla, 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-ç) sebebine dayanılarak; kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans kategorilerindeki verilerinizi,
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla,  

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-f) sebebine dayanılarak; kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar kategorilerindeki verilerinizi,
  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla, 

 • Yurtdışı paylaşımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri ile kampanya bildirimleri için onay verilmiş olması halinde açık rıza (6698 sayılı Kanun m. 5) sebebine dayanılarak; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar kategorilerindeki verilerinizi,
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla, 

tarafımızdan işlenir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

 • Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar kategorilerindeki kişisel verilerinizi,
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Amaçlarıyla,

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; kimlik, iletişim, finans kategorilerindeki verilerinizi,
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla,

ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktayız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ 

Otomatik, kısmen otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle; 

 • Kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans ve mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel verilerinizi internet ortamında formların doldurulmasıyla, mülakatlar esnasında ve internet sitemizin kullanılmasıyla sizlerden, 
 • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki kişisel verilerinizi online mülakat esnasında görüntü kaydetmek suretiyle sizlerden,
 • Kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel verilerinizi sizlerin doldurduğu Linkedin formları üzerinden; üçüncü kişi statüsündeki ilgili sosyal medya (Linkedin) şirketinden,

topladığımız kişisel verileriniz yasal yollardan elde edilmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak support@turktalents.com adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna İnsan Kaynakları birimimizden ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. 

Join the Portal!

Register your account

In order to create your free account, please fill the information below: