Terms Of Use

TurkTalents Kullanım Şartları

 1. Tanımlar 

İşbu Sözleşme’de geçen terimlerin yorumunda aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır.

Turk Talents : Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, İstanbul, 34330 İstanbul adresinde mukim, 0871124961600001 mersis numaralı ve iletişim için support@turktalents.com  mail adresini kullanan, Turk Talents Bilişim Danışmanlık Anonim Şirketi’ni (“TurkTalents”) ifade eder.

Platform : Halihazırda https://turktalents.com alan adı veya cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan TurkTalents’a ait platformu ifade eder.

Aday : Platform veya herhangi bir aracılık yöntemiyle TurkTalents ’tan hizmet almak amacıyla başvuran, iş arayan, işveren ile iletişime geçme konusunda aracıya ihtiyaç duyan yetenekli başvurucuyu ifade eder. 

Üye İşveren : Çalışan arayan ve Platform’un kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcılar “Üye İşveren” olarak adlandırılır.

Sözleşme : Aday veya Üye İşveren ile TurkTalents arasında akdedilen işbu Hizmet ve Aracılık Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) ifade eder.

 1. Genel Koşullar ve Platform Kullanımı
 1. Aday veya Üye İşveren, ana işletme hesabı olarak tek bir müşteri hesabına sahip olabilir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana işletme hesabı açamaz. Aynı hesaba başkalarının erişimini sağlayamaz. TurkTalents’ın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak ve özellikle aşağıda belirtilen; 
 1. Yanlış, düzensiz, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve/veya uygun olmayan fotoğraf içeren özgeçmişin siteye kaydedilmesi halinde,
 2. Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel ve/veya genel duyuruların, reklam amaçlı firma bilgilerinin ve/veya üyelik satış formasyonları gibi bilgilerin ilave edilmesi halinde,
 3. Diğer bir şahıs ve/veya kurum tarafından ilan edilen her türlü bilgi, görsel ve/veya logonun silinmesi tahrif edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde, 

          hesabının açılmasını reddetme veya açılmış hesabı iptal etme hakkı saklıdır.

 1. Aday veya Üye İşveren tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parola kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Aday veya Üye İşveren Müşteri sorumludur. Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal TurkTalents’a bildirecektir.
 2. Aday veya Üye İşveren, Platform tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde ikmali gerektiğinin bilincindedir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir. Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmamasından doğan tüm zararlar ilgilisine ait olup TurkTalents’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. Aday veya Üye İşveren, onayı ile platformda paylaşılan belgeler, fotoğraf, video ve ses kayıtları ile ilgili olarak TurkTalents’a izinsiz kullanım, telif hakkı, veri ihlali ve benzeri herhangi bir gerekçeye dayanarak sorumluluğuna gidemeyeceğinin bilincindedir.
 4. TurkTalents, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir. Aday veya Üye İşveren, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için TurkTalents’a rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin kapsamının bu şekilde daraltılması ve/veya tamamen durdurulması halinde TurkTalents’ın Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.
 5. Aday veya Üye işveren, Platform’u kullanmasının aylık işlem, saklama hacmi, hizmet paketleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlama veya abonelik modeli geliştirme aşamasında olup detayları Platform’da duyurulacaktır.
 6. TurkTalents, Platform’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına ve mülkiyete sahiptir. TurkTalents, söz konusu bilgilerle Aday veya Üye İşveren’in bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. 
 7. Aday veya Üye İşveren’in tahdidi olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen internet sitesi güvenlik kurallarını ihlal etmesi, kurallara tamamen veya kısmen uymaması halinde TurkTalents’ın uğradığı tüm zararın tazminini talep etme hakkı saklıdır. 
 1. Kullanıcıların diğer özgeçmiş bilgilerine girme çabaları ve/veya sitenin genel güvenliğini tehdit edecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı çalışmalar,
 2. Sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı faaliyetler,
 3. Virüs vasıtası ile sitenin çalışmasına engel olma,
 4. Sitenin genel kurallarına uygun olmayan her türlü elektronik postanın yollanması ve/veya sitenin kilitlenmesini sağlama amacıyla aynı anda oldukça fazla ticari ve/veya kişisel elektronik postanın yollanması ve benzeri eylemler.
 1. TurkTalents, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir. Aday veya Üye İşveren’in Platform’da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse TurkTalents’ın bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenmez.
 2. Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir. TurkTalents özgeçmişinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 3. TurkTalents Platform ‘da belirtilen genel koşulları dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Aday veya Üye İşveren’in Platform’da yer alan genel kullanım koşullarını incelemesi gerekir. Bu nedenle Platform’u ziyaret ettiğinizde genel kullanım koşullarını da incelediğiniz kabul edilecektir.
 4. TurkTalents Aday veya Üye İşveren’e iş garantisi, iş bulma, kurulan iş ilişkisinin devamı ve benzeri herhangi bir taahhüt vermemektedir. TurkTalents, Müşteri’nin işveren ile olan iş ilişkisinin veya sözleşme sürecinin tarafı değildir.
 1. Hizmet Bedeli
 1. Aday veya Üye İşveren’in, Platform kapsamında aldığı paket veya tekil hizmetlere ait bedel hizmet tanıtım sayfasında ve en son ödeme adımında belirtilecektir.
 2. Aday veya Üye İşveren’in, TurkTalents tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için Platform kullanım koşullarından hizmetin ifası için gerekli olan şartları kabul etmesi ve Platformda beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.
 3. Platformdaki ürün ve hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Aday veya Üye İşveren, kendi isteğine bağlı olarak paket veya tek tek hizmet alabilecektir.
 4. TurkTalents hizmet bedelinden oluşan faturayı Aday veya Üye İşveren’in Platform’da belirtilen mail adresine en geç 7 gün içinde iletecektir.  Faturalandırma işlemleri E-fatura kullanıcısı olmayan Aday veya Üye İşveren’in e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir.
 1. Fikri Haklar
 1. Platform’da yer alan bütün bilgilerin, yazıların, yazılımların, görsel ve tasarımların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel, video, ses ve resimlerin fikri ve mülkiyet hakkı TurkTalents’a aittir, izinsiz kısmen de olsa kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya TurkTalents’ın yazılı onayı olmaksızın link vermek kesinlikle yasaktır.
 2. Platform’un tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, çoğaltılması, ters mühendisliğe tabi tutulması, değiştirilmesi, geri derlemesi ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşması, siteden işleme eser oluşturulması kesinlikle yasaktır.
 1. Sorumluluğun Kısıtlanması
 1. Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda TurkTalents’ın hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. TurkTalents, Platform’un kullanımının 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte, Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.
 2. TurkTalents, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak TurkTalents, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. TurkTalents’ın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Aday veya Üye İşveren tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.
 3. TurkTalents siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Aday veya Üye İşveren’in bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.
 1. Kişisel Verilerin Korunması
 1. TurkTalents, Aday ve Üye İşyeri tarafından kendisine iletilen kişisel verileri paydaşlarına işbu sözleşmenin amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla aktarabilir, paydaşları bu verileri, veri işleme şartlarına dayandırarak ve yeterli güvenlik ölçütlerini sağlayarak sınırlı süreyle işler.
 2. Kişisel verileriniz yasa kapsamında ve yasaya uygun şekilde kullanılmakta olup siteyi kullanmakla aydınlatma formu, onay formu, çerez politikası ve sair tüm dokümanları incelediğiniz ve kabul ettiğiniz kabul edilecektir.
 1. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Cayma Hakkı
 1.  Hizmetlerin içeriği ve genel kuralları ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir. Aday ve Üye İşveren belgelerin doldurulmasının kolaylaştırılması için ipuçları, bilgilendirici metinler ve videolardan istifade etme hakkına sahiptir.
 2. Aday ve Üye İşveren, işbu Sözleşme’nin kendi istekleri ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması adına, onayı ile ifasına başlanacağından ve TurkTalents tarafından Müşteri ile mülakat kaydı alınması için ön görüşmenin yapıldığı tarihte ifaya başlanmış sayılacağından; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (b) maddesi’nde belirtilen (“b”) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.”) ve (h) maddesinde belirtilen (“h”) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler) cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; Aday ve Üye İşveren tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir. Şu kadar ki Sözleşme’nin ifasına başlanmayan dönemde Aday ve Üye İşveren’in cayma hakkı saklıdır.
 3. Üye İşveren’in tacir olması halinde Tüketici Kanunu ve bağlı yasla mevzuat uygulama alanı bulmayacaktır.

Join the Portal!

Register your account

In order to create your free account, please fill the information below: