Delivery And Return Policy

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI

 1. Taraflar

Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, İstanbul, 34330 İstanbul adresinde mukim, 0871124961600001 mersis numaralı ve iletişim için port@turktalents.com mail adresini kullanan, Turk Talents Bilişim Danışmanlık Anonim Şirketi işbu sözleşme kapsamında Satıcı olarak anılacaktır.

Halihazırda https://turktalents.com alan adı veya cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan Satıcı’ya ait platformdan ürün ve hizmet alan gerçek ve tüzel kişi Alıcı olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı ve Satıcı ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait platformdan elektronik ortamda siparişini yaptığı ürün ve hizmet sayfasında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve verilmesi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. Sözleşme Konusu Hizmet

Satıcı tarafından detayları ürün ve hizmete ait sayfada belirtildiği üzere, Alıcının nitelikleri dikkate alınarak istihdam sağlayan üçüncü kişi ile Alıcı arasında bağlantının kurulması, gerektiğinde fiziki veya online toplantı gerçekleştirilmesi, bu uğurda Alıcı’nın üçüncü kişi tarafından denetimine imkan sağlayacak bilgi, belge ve kayıtların tutulması hizmeti verilecektir. Tereddüte mahal vermemek adına Satıcı, Alıcı’ya istihdam garantisi vermemektedir.

 1. Genel Hükümler
 1. Alıcı, Satıcı’ya ait platformda yer alan sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin konusu temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
 2. Sözleşme konusu hizmet danışmanlık vermek şeklinde gerçekleşecektir.
 3. Sözleşme konusu hizmetin Alıcı hariç 3. Kişiye verilmesi için Tarafların yazılı onaylarının alınması şarttır.
 4. Üyelik sözleşmesinin akdedilmesi ile Alıcı hizmet almaya başlayacağından Satıcı ücretin tamamına hak kazanmış sayılacaktır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmet yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
 5. Hizmet verilmeye başlanmasına rağmen, Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’ya verilen hizmet durduralacaktır. Alıcı tarafından bedelin ödenmemesi nedeniyle Satıcı’nın genel hükümlerden doğan dava ve talep hakkı saklıdır.
 6. Üyelik sözleşmesinin akdedilmesi ile Alıcı hizmet almaya başlayacağından, Alıcı’nın cayma ve bedel iadesi hakkı bulunmamaktadır.
 7. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. 
 8. Satıcı, hizmet koşullarının tamamını veya bir kısmını değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. 
 9. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 
 10. Müşteri, işbu Sözleşme’nin kendi istekleri ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için kendi onayı ile ifaya başlanacağından ve TurkTalents tarafından Müşteri ile mülakat kaydı alınması için ön görüşmenin yapıldığı tarihte ifaya başlanmış sayılacağından; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (b) maddesi’nde belirtilen (“b”) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.”) ve (h) maddesinde belirtilen (“h”) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler) cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir. Şu kadar ki Sözleşme’nin ifasına başlanmayan dönemde Müşteri’nin cayma hakkı saklıdır.

Join the Portal!

Register your account

In order to create your free account, please fill the information below: