Membership Agreement

 1. Sözleşme Hakkında

Aday, “Üyeliği Tamamla” “Facebook ile Üye Ol” “Google ile Oturum Aç” veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, İstanbul, 34330 İstanbul adresinde mukim, 0871124961600001 mersis numaralı ve iletişim için port@turktalents.com mail adresini kullanan, Turk Talents Bilişim Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) akdetmiş olur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan her türlü yönetmelik, tebliğ ve kararlar uyarınca işbu Sözleşmenin ifası kapsamında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin bilgileri ve Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin bilgilendirmemizi Aday Aydınlatma Metni’nden inceleyebilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politakımız’a tabidir. 

 1. Hizmetlerimiz

İşbu Sözleşme, halihazırda https://turktalents.com alan adı veya cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform (“Platform”) aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir. Hizmetlerimiz kapsamında iş arayan kayıtlı kullanıcılar “Aday”, çalışan arayan ve Platform’un kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcılar ise “İşveren Müşteri” olarak adlandırılır. “Kurum” ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu’ nu ifade etmektedir. İşbu Sözleşme Aday’a ve İşveren Müşteri’ye sunduğumuz hizmetlerimize ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.  

 1. Platform Kullanımına İlişkin Hükümler
 1. Aday ve İşveren Müşteri, üyeliği kapsamında üyelik formunda (“form”) verdiği ve Platform’da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket’in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.
 2. Özgeçmiş(leri)in paylaşımı, adayın tercihleri doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bu kapsamda Aday’ın üç farklı tercih hakkı bulunmaktadır;
  1. Özgeçmişin “herkese açık” olarak paylaşılmasını seçilmesi durumunda, kişisel veriler Kurum’ un ilgili rehberde tanımladığı şekliyle alenileştirilmektedir. Bu durumda söz konusu veriler, Kanun’ da belirtilen tanımlarla işlenecektir. Özgeçmişin “herkes açık” olması halinde, kişisel veriler, Şirket üyesi olmayan firmalar tarafından da herhangi bir internet tarayıcısından aratıldığı taktirde görüntülenebilecektir. 
  2. Özgeçmişin, “Şirket üyesi tüm işverenler” (Açık özgeçmiş) ile paylaşılması seçildiği taktirde, aday tarafından yapılan başvuru sadece bu seçim dahilinde paylaşılacaktır. Bu durumda, aday tarafından başvuru yapılmamış olan Şirket üyesi olan işverenler de, adayı Platform’da aradığı takdirde de bulabileceklerdir. Aday’ın, Platform ‘da yer alan “Açık Özgeçmiş” özelliği tercih etmesi halinde tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgiler (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında herkes tarafından arama yapılarak erişebilecektir. Aday, istediği zaman da bu özelliği kullanmaktan vazgeçebilir, ancak Açık Özgeçmiş özelliği tercih edildiği süreçte özgeçmişindeki bilgilerinin ve dolayısı ile kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale gelecektir ve Aday, Kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Şirket’in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir.  
  3. Aday’ın özgeçmişini, “Sadece başvuru yaptığım firmalar ile paylaş” seçeneğini tercih etmesi halinde Şirket üyesi firmalardan sadece Aday’ın başvuru yaptığı firmalar bu bilgileri görüntüleyebilecektir.
 3. Aday, Platform’da yer alan özgeçmişini ve dolayısı ile kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmalara sistem üzerinden ‘’engel/kısıt” koyabilir.
 4. Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Platform ‘da yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun Şirket ile beraber Şirket’in işveren müşterisi konumunda olan, ambargo koymadığı özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini peşinen kabul eder.
 5. Aday, Şirket’in, Aday’ın paylaşım tercihleri ile ilintili olarak kısıtlama yapılmamış firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili işveren müşteri ile müştereken sorumluluğu olduğunu,
 6. Aday, kendi bilgisi ve onayı ile Şirket tarafından İşveren müşterilere iletilen bilgilere, Şirket’ in herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.
 7. Aday’ın, Şirket’e kısıtlama getirmesi halinde Şirket, Aday’a ait kişisel verileri, veri sorumlusu işveren sıfatıyla işleyemeyecektir fakat faaliyetin bir gereği olarak burada açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda Aday’a ait kişisel verileri işlemeye devam edebilecektir. Bu bağlamda ilgili Şirket birimleri Aday tarafından kısıtlama getirilmiş olmasına rağmen başvuru bilgilerini görüntüleyebilecektir.
 8. Herhangi bir tarihte Aday, kısıtlama getirmediği firma tarafından elde edilen ve/veya firma tarafından kaydedilen kişisel verilerinin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Şirket’ e veya direkt olarak söz konusu firmaya Kanun’un öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir. Kişisel verilerini işlenmesi ile ilgili haklar, işleme şartları ve bu şartlara ilişkin istenen açık rıza süreçlerine dair bilgilendirilme Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.
 9. Aday, istediği bir zaman diliminde Platform’da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.
 10. Şirket’in işveren müşteri sistemlerine entegrasyonu olan müşteriler, adaya ait özgeçmişi, Platform üzerinden, kendi sistemlerine uygun formatta aktarabilme imkanına sahiptir. Bu durumda işveren, aktarılan özgeçmiş üzerinde işlem yapabilir. Şirket’in bu şekilde aktarılan özgeçmişler üzerinde kontrol ve müdahale hakkı yoktur. Bunun yanında özgeçmiş entegrasyonu anlaşması olan işveren müşterilerin, kendi sistemlerine aktardıkları özgeçmişlerinin güvenliğinden, işveren müşterinin kendisi sorumludur. Adayın, ilana başvuru yapması esnasında, Şirket sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek, başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasına yönlendirilmesi durumunda, Aday’ın bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediği dosyalar, Şirket sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerine işlenmektedir. Bu veriler firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir. Bu ilan tipine başvuru yapan adayın başvurusu üzerinde Şirket’in müdahale hakkı bulunmamaktadır.
 11. Aday, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekebilir. Aday’ın başvurusunu geri çektiği durumda başvuru yaparken paylaştığı kişisel verileri, işveren müşteri tarafından görüntülenemez.
 12. Platformda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca açık rıza vermeksizin üyelik oluşturan aday, üye olduktan sonra sadece eğitim, meslek ve kimlik bilgilerini kullanarak özgeçmiş oluşturabilmektedir. 
 13. Platform üzerinden Aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 14. Şirket’ in, özgeçmiş oluşturma formunda (“form”) Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından Platform’a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.
 15. Adayın, referans göstermek istemesi halinde Şirket’imiz tarafından veri sahibi ilgili 3. Kişilere Aydınlatma Metni gönderimi yapılarak bilgi verilmekte ve veri sahibi 3. Kişinin açık rızası talep edilmektedir. Ancak ilgili kişinin açık rıza vermesi halinde bu veriler Aday’ın özgeçmişinde yer alabilecektir.
 16. Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerin, özgeçmiş görünürlük ayarlarından ‘’Başvurulan Şirketlere Açık ‘‘seçeneğini tercih ederse başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini, Platform’daki’ “Şirketler Açık’’ seçeneğini tercih ederse, başvuru yapmamış olsa dahi Platform üyesi tüm şirketlerin görüntüleyebileceğini, ‘herkese açık’ seçeneğini tercih ederse paylaştığı verilerin herkes tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul eder.
 17. Platformda yayımlanan herhangi bir ilana Aday tarafından başvurulduktan sonra aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili her türlü sorumluluk ayrı ayrı ve müteselsilen Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından üstlenilmektedir. Aday’ın ilana başvuru yapması yolu ile paylaştığı bilgilerle ilgili Şirket’in herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır.
 18. Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri’ye aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse, bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket’ e iletmesi gerekir.
 19. Aday ve İşveren Müşteri İle İletişim

Şirket’in aday ve İşveren Müşteri tarafından Platform’a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Aday ve İşveren Müşteri işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday ve İşveren Müşteri, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan “Listeden çıkmak istiyorum” bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

 1. Aday ve İşveren Müşteri Yükümlülükleri

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday veya İşveren Müşteri tarafından ihlali halinde Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı ilgilisine rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı veya İşveren Müşteri’yi bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu, ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

 1. Platforma aday ve İşveren Müşteri tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde adaya veya İşveren Müşteri’ye ait kişisel verilerin doğrulamasının yapılması gerekmektedir.
 3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımların Aday ve İşveren Müşteri tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Aday ve İşveren Müşteri, başvuru süreçlerinde kendisine iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını Kabul ve taahhüt eder.
 5. Hesap, yalnızca Aday ve İşveren Müşteri’nin kullanımına tahsis edilmektedir. Bu nedenle;
  • Güçlü ve güvenli bir şifre seçilmeli;
  • Şifre güvende ve gizli tutulmalı;
  • Hesap tamamen ya da kısmen başkasına verilmemelidir;
  • Aday ve İşveren Müşteri yukarıda belirtilen kapsamda Mevcut Yasalara ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak gerekli dikkat ve özeni göstereceğini taahhüt eder.
 6. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden Aday ve İşveren Müşteri sorumludur.
 7. Aday ve İşveren Müşteri, herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
 8. Aday ve İşveren Müşteri’nin, kendi özgeçmişi dahil platforma girdiği tüm bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlaline yol açabilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez
 9. Aday ve İşveren Müşteri, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
 10. Aday ve İşveren Müşteri, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kabahat ve suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 11. Aday ve İşveren Müşteri, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 12. Aday ve İşveren Müşteri, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
 13. Aday ve İşveren Müşteri, üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

Join the Portal!

Register your account

In order to create your free account, please fill the information below: